EDZÉSEK

EDZÉSEK
A karate nagyon jó „alapsport” mely növeli az ember fizikai erejét, egészségét, fejleszti a mozgáskultúráját, feladatmegoldó képességét. Edzéseink és programjaink legfontosabb célkitűzése az egészséges testi fejlődés biztosítása, az egészség megőrzése, megszilárdítása, a testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztése. Emellett a küzdelem civilizált körülmények között történő gyakorlása a rendszeres testedzési igény felkeltése, összességében az egészséges életmód kialakítása.

VIZSGÁK:
Szakosztályunk évente két övvizsgát rendez. A vizsgákon való részvételt mindig alapos felkészülés előzi meg. Az övvizsga a küzdősportok sajátossága. Ezeken a megpróbáltatásokon a tanítványok már gyerekkorukban hozzászoknak ahhoz, hogy vizsgaszituációkban könnyebben megállják helyüket.

EDZŐTÁBOROK:
Minden év júliusának első hetében szervezzük meg nyári edzőtáborunkat. Az edzőtáborok minden napja pontosan felépített program szerint zajlik. Mindig fontos cél a tábor megtervezésénél a terhelésben változatos és a programokban gazdag bő egy hét megvalósítása. A hét napos edzőtáborban a sportolók a karate edzések mellett részt vesznek erdei kerékpártúrán, házi labdarúgó bajnokságon és rendszeresen fürdőzhetnek a vendégház saját medencéjében.

VERSENYEK:
Szakosztályunknak a versenyeztetés nem fő célja, sokkal inkább olyan nevelési eszköz, mely hozzájárul a sokoldalúan fejlett személyiség kialakításához. A sportolók többségében él az egészséges verseny szellem, amit a karatéka technikai tudásának megfelelően fontos, hogy kielégítsünk. Évente rendezünk Monoron egy meghívásos versenyt és indulunk Magyar bajnokságon, Nemzetközi meghívásos versenyen, Stílus bajnokságon és egyéb meghívásos és házi versenyeken.